Betalingszoner

Betalingszoner viser hvor der er betalingsordning i Københavns Kommune. Der er er fire betalingszoner - Rød, Grøn,Blå og Gul (fra 1. marts 2017) - jo tættere på centrum man parkerer, jo dyrere er det. For zonerne Flintholm, Grønjord og Boyesgade er der 3-timerrestriktioner.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Peter Niemelä
Vedligeholdes af Peter Niemelä
Opdateringsfrekvens Dagligt
Datakvalitet Total ajourført
Enhed P-klager