Grønne Cykelruter

De Grønne Cykelruter er et sammenhængende net af cykel- og gangstier, der på lange strækninger løber gennem åbne og rekreative områder, som fx parker og havnefronter. Ruterne går uden om de trafikerede veje, som nemt og trygt kan krydses undervejs, fx via stibro eller særlig signalregulering.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Niels Jensen
Vedligeholdes af Tove K. Nielsen
Opdateringsfrekvens Halvårligt
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Mobilitet og Byrum