Gårdhaver

Karréer der har fået byfornyelsesstøtte til forbedring af gården, læs mere om Københavns Gårdhaver på kk.dk.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Annette Sønderby Jensen
Opdateringsfrekvens Sjældent
Datakvalitet Mangelfuldt
Enhed Byplan Nord