Generelle krav til tegningsmateriale ved udarbejdelse af hovedprojekt

Inden produktion af nedenstående planer aftales specifikke emner med Teknik- og Miljøforvaltningens projektleder. Dette kan f.eks. være kortudsnit, udskriftsområde, format, koter, mål og tegningsopdeling samt evt. sammenlægning og/eller udeladelse af tegninger.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi