Lokal Afledning af Regnvand - LAR

Matrikler med LAR-tilladelse (LAR: Lokal Afledning af Regnvand)

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Morten Ejsing Jørgensen
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Vand og VVM