Monumenter der varetages og driftes af Teknik- og Miljøforvaltningen

Monumenter der varetages og driftes af Teknik- og Miljøforvaltningen. Gælder ikke gravstedsmonumenter.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Driftsviden
Vedligeholdes af Jens Peter Munk
Opdateringsfrekvens Kvartalsvist
Datakvalitet Total ajourført
Datakvalitet note Der kan periodevis forekomme mangler i visse områder fx nye småanlæg/enkeltudskiftninger hvor det ikke er blevet tilpasset eller meldt ind.
Enhed Driftsviden