P-pladser

Datasættet viser lovlige parkeringspladser i dagtimerne (7-18) på gadeplan (på offentlige og private fælles veje), samt parkeringspladser i offentligt ejede parkeringsanlæg.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Peter Niemelä
Vedligeholdes af Peter Niemelä
Opdateringsfrekvens Dagligt
Datakvalitet Total ajourført