Reklamebærende udstyr

Reklamebærende udstyr (fx busstoppesteder, læskærme mv.) i Københavns Kommune der varetages af Teknik- og Miljøforvaltningen efter udbud.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Driftsviden
Vedligeholdes af Carina Skjold Thielsen
Opdateringsfrekvens Kvartalsvist
Datakvalitet Total ajourført
Datakvalitet note Der kan periodevis forekomme mangler i visse områder fx nye småanlæg/enkeltudskiftninger hvor det ikke er blevet tilpasset eller meldt ind.
Enhed Driftsviden