Skoledistrikter

Københavns Kommunes skoledistrikter

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Johannes Brorsen Albertsen
Vedligeholdes af Tove K. Nielsen
Opdateringsfrekvens Årligt
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Ressourcer