239 datasæt fundet

Filtrér resultater
 • Fiktiv bygningsmasse

  Dataene er bygget op på teoretiske varme data fra SBI og Energistyrelsen, som er koblet på samtlige bygninger i Københavns Kommune. Det betyder at første niveau af kortlægningen...
 • Adresser, BBR, bydele mv.

  Adresser koblet til BBR, bydele m.m.
 • Daginstitutioner

  Københavns Kommunes daginstitutioner: vuggestuer, børnehave, fritidshjem, klubber.
 • Områdefornyelse - projekter

  Fysiske anlægsprojekter ifm områdefornyelse inkl status for projektet.
 • ITS Action Plan 2015-2016 - Better mobility in Copenhagen

  This ITS Action Plan (English version) outlines the themes and focus areas that Copenhagen will be working with within Intelligent Transport Systems (ITS) up to and including...
 • Lokal Afledning af Regnvand - LAR

  Matrikler med LAR-tilladelse (LAR: Lokal Afledning af Regnvand)
 • P-huse

  P-huse/parkeringsanlæg driftet af Københavns Kommune indenfor betalingszonen.
 • Bynatur

  Data omfatter biodiversitet, vandkvalitet i søer, vandløb og havnen, aktivitet i grønne områder med mere. Der er ikke tale om rådata, men aggregerede data og grafer, der vises i...
 • Borgerpanelundersøgelser

  Københavns Kommune undersøger borgernes holdninger og kendskab til byen via det elektroniske Borgerpanel. Her præsenteres resultater af borgerpanelundersøgelserne, som er...
 • Trafikskilte

  Trafikskilte i Københavns Kommune. Skiltekoderne i datasættet refererer til koderne i det vedhæftede skiltekatalog for Københavns Kommune. Skiltekoderne i kataloget følger...
 • Samlet afmærkning på veje

  Datasættet viser al afmærkning på offentlige og private fælles veje.Det er en samling af de enkelte typer af afmærkning (rød, gul, blå, parkering, ...)
 • Elektronikskrot i København

  Denne rapport indeholder resultaterne af Københavns kommunes kortlægning af elektronikskrot i perioden 2015-2020. Datasættet indeholder rapporten inklusive databilag.
 • Oversigtskort

  Københavns Kommunens oversigtskort er et forsimplet kort til oversigtsbrug. Dvs. at elementerne tilpasset et visualiseringsformål. Kortet består af beboede arealer (karrer),...
 • Tællinger, snittællinger

  Tælling af cykler, MC, biler og tunge køretøjer for udvalgte strækninger. Snittællinger tæller trafikken, som passerer et snit tværs over vejen. Datasættet er opdelt i...
 • Tællinger, ophold

  Opholdstællinger. Der er tale om et øjebliksbillede. Pladsen bliver talt hvert kvarter og så bliver der beregnet et gennemsnit pr. time kl. 10-18. Efter ide fra den danske...
 • Parkeringstællinger

  Beregning af parkeringsbelægningsprocent for p-pladser på vejarealet ud fra parkeringstællinger. Tælling foretages på vejstrækninger inden for hver af de 71 tællezone optalt kl....
 • Biblioteker, kommunale

  Biblioteker driftet af Københavns Kommune
 • Roder

  Historisk inddeling af skatteopkrævningsområder, der i dag bruges til statistiske formål. Er en underopdeling af bydelene.
 • Bydele

  Københavns Kommunes 10 bydele, anvendes blandt andet i forbindelse med byplanlægning.
 • Beboerlicensgader

  Dette datasæt har ingen beskrivelse

Du kan også tilgå dette register med API (se API-dokumenter).