28 datasæt fundet

Filtrér resultater
 • P-pladser

  Datasættet viser lovlige parkeringspladser i dagtimerne (7-18) på gadeplan (på offentlige og private fælles veje), parkeringspladser i offentligt ejede parkeringsanlæg samt...
 • Reklamebærende udstyr

  Reklamebærende udstyr (fx busstoppesteder, læskærme mv.) i Københavns Kommune der varetages af Teknik- og Miljøforvaltningen efter udbud.
 • Terrænudstyr, punkt

  Udstyr i Københavns Kommune, herunder borde, bænke, bordtennisborde, affaldskurve, hundeposestativer, legeredskaber, griller, redningsposter m.m.
 • Historiske parkomat transaktioner

  Transaktioner fra billetautomater til køb af P-billet i Københavns Kommune. En ressource i realtid og historisk data opdelt pr. år.
 • Betalingszoner

  Betalingszoner viser hvor der er betalingsordning i Københavns Kommune. Der er er fire betalingszoner - Rød, Grøn,Blå og Gul (fra 1. marts 2017) - jo tættere på centrum man...
 • Råden over vej

  Oversigt over tilladte opstillede containere, skurvogne, lifte og lignende på veje i Københavns Kommune.
 • Bussluse områder

  Dette datasæt har ingen beskrivelse

 • Beboerlicenszoner

  Beboerlicenszone indenfor hvilken man kan få licens til parkering i et afgrænset område omkring ens bopæl.
 • Cykelstativer

  Datasættet viser hhv. cykelstativer driftet af Københavns Kommune og bycykelstationer i Københavns og Frederiksberg Kommuner Desuden vises private, nagelfasate cykelstativer på...
 • Luftforurening

  Data måles med automatiske instrumenter og opdateres hver time. Stofliste: NO2: Kvælstofdioxid, NOx: Kvælstofoxider, CO: Kulmonoxid, O3: Ozon, PM10: Partikler mindre end 10 µm...
 • Bydele

  Københavns Kommunes 10 bydele, anvendes blandt andet i forbindelse med byplanlægning.
 • Trafikhastigheder

  Data viser den maksimale hastighed et køretøj må køre med på den pågældende strækning i København samt evt. anbefalet hastighed.
 • Trafikskilte

  Trafikskilte i Københavns Kommune. Skiltekoderne i datasættet refererer til koderne i det vedhæftede skiltekatalog for Københavns Kommune. Skiltekoderne i kataloget følger...
 • Pladselementer

  Områder hvor der kan ansøges om hhv. stadeplads, udendørsservering eller arrangementer
 • Ensrettede gader

  Vejmidter med information om ensretning. Ensretning følger digitaliseringsretningen. Midlertidige ensretninger f.eks. ifm. vejarbejder er ikke medtaget.
 • Vejflader med ejerforhold

  Vejflade med information om ejerforhold (offentlig/privat vej) - til oversigtsformål, kan ikke bruges som dokumentation - i Københavns Kommune.
 • Parkeringstællingszoner

  Den samlede parkeringstælling inden for 71 udvalgte tællezoner optalt kl. 12, kl.17 og kl. 22 - 2 gange årligt i marts og september fra år 2012 til 2015.
 • Adresser, BBR, bydele mv.

  Adresser koblet til BBR, bydele m.m.
 • P-huse

  P-huse/parkeringsanlæg driftet af Københavns Kommune indenfor betalingszonen.
 • Parkeringstællinger

  Beregning af parkeringsbelægningsprocent for p-pladser på vejarealet ud fra parkeringstællinger. Tælling foretages på vejstrækninger inden for hver af de 71 tællezone optalt kl....