65 datasæt fundet

Filtrér resultater
 • Beboerlicenszoner

  Beboerlicenszone indenfor hvilken man kan få licens til parkering i et afgrænset område omkring ens bopæl.
 • Cykelstativer

  Datasættet viser hhv. cykelstativer driftet af Københavns Kommune og bycykelstationer i Københavns og Frederiksberg Kommuner Desuden vises private, nagelfasate cykelstativer på...
 • Tællestationer, trafiktællinger

  Datasættet angiver hvor der er foretaget trafik-, fodgænger-, løber- samt opholdstællinger
 • Roder

  Historisk inddeling af skatteopkrævningsområder, der i dag bruges til statistiske formål. Er en underopdeling af bydelene.
 • Bydele

  Københavns Kommunes 10 bydele, anvendes blandt andet i forbindelse med byplanlægning.
 • Lokaludvalgsgrænser

  I Københavns Kommune er der 12 lokaludvalg, der fungerer som bindeled og sikrer dialog mellem københavnerne i de enkelte bydele og politikerne på Københavns Rådhus.
 • Trafikskilte

  Trafikskilte i Københavns Kommune. Skiltekoderne i datasættet refererer til koderne i det vedhæftede skiltekatalog for Københavns Kommune. Skiltekoderne i kataloget følger...
 • Pladselementer

  Områder hvor der kan ansøges om hhv. stadeplads, udendørsservering eller arrangementer
 • Ensrettede gader

  Vejmidter med information om ensretning. Ensretning følger digitaliseringsretningen. Midlertidige ensretninger f.eks. ifm. vejarbejder er ikke medtaget.
 • Vejflader med ejerforhold

  Vejflade med information om ejerforhold (offentlig/privat vej) - til oversigtsformål, kan ikke bruges som dokumentation - i Københavns Kommune.
 • Lokal Afledning af Regnvand - LAR

  Matrikler med LAR-tilladelse (LAR: Lokal Afledning af Regnvand)
 • P-huse

  P-huse/parkeringsanlæg driftet af Københavns Kommune indenfor betalingszonen.
 • Tællinger, ophold

  Opholdstællinger. Der er tale om et øjebliksbillede. Pladsen bliver talt hvert kvarter og så bliver der beregnet et gennemsnit pr. time kl. 10-18. Efter ide fra den danske...
 • Tællinger, løb

  Antal løbere talt på en hverdag kl. 7-19 i begge retninger. (Number of runners counted on a weekday 7-19 in both directions)
 • Tællinger, fodgængere

  Antal fodgængere talt på en hverdag kl. 7-19 i begge retninger. (Number of pedestrians counted on a weekday 7-19 in both directions)
 • Pladser

  Områder til udendørsservering, stader og arrangementer.
 • Skråfotos

  Skråfotos fra 2012 af Københavns Kommune.
 • Bebyggede områder

  Bebyggede områder i Københavns Kommune til oversigtbrug.
 • Meteorologi

  Data måles med automatiske instrumenter og opdateres hver time. Stofliste: VR: Vindretning, VH: Vindhastighed, T: Temperatur, RH: Relativ fugtighed, GS: Globalstråling. Enheder:...
 • Stednavne, offentlige bygninger og stationer

  Stednavne knyttet til offentlige bygninger og stationer i Københavns Kommune