3 datasæt fundet

Filtrér resultater
  • Elektronikskrot i København

    Denne rapport indeholder resultaterne af Københavns kommunes kortlægning af elektronikskrot i perioden 2015-2020. Datasættet indeholder rapporten inklusive databilag.
  • Læskærme, punkter

    Læskærme (busskure) med angivelse af type.
  • Fredede træer

    Fredede/beskyttede træer der ejes af Københavns Kommune eller er private træer på offentlige gader, eller som kommunen har driftsansvar for