106 datasæt fundet

Filtrér resultater
 • Karré

  En karré er et område afgrænset af flere gader (nogen gange svarende til en boligblok). Er endvidere en underinddeling af roder. Karreer bruges ofte til statistiske og...
 • Cykeldata

  Indeholder Cykelsti/baner, Cykelmuligheder (cykelforbindelser til det øvrige cykelrutenet. Dvs. veje uden cykelstier, men som er velegnede cykelruter, samt cykelstier uden for...
 • Legepladser

  Bemandede og ubemandede legepladser driftet af Københavns Kommune
 • Lokalplaner

  Lokalplan er betegnelsen på en type plan, som kommunalbestyrelser udarbejder for anvendelsen af et område. I en lokalplan kan – og i nogle tilfælde skal – en kommunalbestyrelse...
 • Roder

  Historisk inddeling af skatteopkrævningsområder, der i dag bruges til statistiske formål. Er en underopdeling af bydelene.
 • Bydele

  Københavns Kommunes 10 bydele, anvendes blandt andet i forbindelse med byplanlægning.
 • Lokaludvalgsgrænser

  I Københavns Kommune er der 12 lokaludvalg, der fungerer som bindeled og sikrer dialog mellem københavnerne i de enkelte bydele og politikerne på Københavns Rådhus.
 • Drikkevandsposter og springvand

  Dette datasæt har ingen beskrivelse

 • Trafikhastigheder

  Data viser den maksimale hastighed et køretøj må køre med på den pågældende strækning i København samt evt. anbefalet hastighed.
 • Trafikskilte

  Trafikskilte i Københavns Kommune. Skiltekoderne i datasættet refererer til koderne i det vedhæftede skiltekatalog for Københavns Kommune. Skiltekoderne i kataloget følger...
 • Kajkant ejerforhold

  Viser hvem kajkanten ejes af. • Staten • Privat ejer • Københavns Kommune • Forsvaret • By og Havn • Amager Strand
 • Reklamebærende udstyr

  Reklamebærende udstyr i Københavns Kommune.
 • Pladselementer

  Områder hvor der kan ansøges om hhv. stadeplads, udendørsservering eller arrangementer
 • Blomsterplanter

  Områder i havnen med enten ålegræs eller havgræs, baseret på dykkerundersøgelse i 2012.
 • Kysttyper

  Afgrænsning mod vand som fx befæstet kant, sten, naturkyst mv.
 • Ensrettede gader

  Vejmidter med information om ensretning. Ensretning følger digitaliseringsretningen. Midlertidige ensretninger f.eks. ifm. vejarbejder er ikke medtaget.
 • Vejflader med ejerforhold

  Vejflade med information om ejerforhold (offentlig/privat vej) - til oversigtsformål, kan ikke bruges som dokumentation - i Københavns Kommune.
 • Parkeringstællingszoner

  Den samlede parkeringstælling inden for 71 udvalgte tællezoner optalt kl. 12, kl.17 og kl. 22 - 2 gange årligt i marts og september fra år 2012 til 2015.
 • Adresser, BBR, bydele mv.

  Adresser koblet til BBR, bydele m.m.
 • Lokal Afledning af Regnvand - LAR

  Matrikler med LAR-tilladelse (LAR: Lokal Afledning af Regnvand)