106 datasæt fundet

Filtrér resultater
 • Bænke

  Master register der indeholder alle bænke x enkeltstående bænke, bænkeborde og lign. der driftes af Teknik- og Miljøforvaltningen.
 • Trafiksignaler

  Trafiksignaler i Københavns Kommune
 • Pile afmærkning på veje

  Datasættet viser pile i kørebaneafmærkningen på offentlige og private fælles veje
 • Betalingszoner

  Betalingszoner viser hvor der er betalingsordning i Københavns Kommune. Der er er fire betalingszoner - Rød, Grøn,Blå og Gul (fra 1. marts 2017) - jo tættere på centrum man...
 • Grønne tage

  Bygninger med grønt tag som primær eller sekundær tagkonstruktion. Registreret på baggrund af BBR og luftfoto.
 • Råden over vej

  Oversigt over tilladte opstillede containere, skurvogne, lifte og lignende på veje i Københavns Kommune.
 • Bussluse områder

  Dette datasæt har ingen beskrivelse

 • Flexzoner, parkering

  Flexzoner mellem licenszoner.
 • Beboerlicenszoner

  Beboerlicenszone indenfor hvilken man kan få licens til parkering i et afgrænset område omkring ens bopæl.
 • Vejstrækninger med ejerforhold

  Vejstrækninger (vejmidtelinjer) med information om vejens ejerforhold (offentlig vej/privat vej) i Københavns Kommune
 • Cykelstativer

  Datasættet viser hhv. cykelstativer driftet af Københavns Kommune og bycykelstationer i Københavns og Frederiksberg Kommuner Desuden vises private, nagelfasate cykelstativer på...
 • Tællestationer, trafiktællinger

  Datasættet angiver hvor der er foretaget trafik-, fodgænger-, løber- samt opholdstællinger
 • Karré

  En karré er et område afgrænset af flere gader (nogen gange svarende til en boligblok). Er endvidere en underinddeling af roder. Karreer bruges ofte til statistiske og...
 • Lokalplaner

  Lokalplan er betegnelsen på en type plan, som kommunalbestyrelser udarbejder for anvendelsen af et område. I en lokalplan kan – og i nogle tilfælde skal – en kommunalbestyrelse...
 • Roder

  Historisk inddeling af skatteopkrævningsområder, der i dag bruges til statistiske formål. Er en underopdeling af bydelene.
 • Bydele

  Københavns Kommunes 10 bydele, anvendes blandt andet i forbindelse med byplanlægning.
 • Lokaludvalgsgrænser

  I Københavns Kommune er der 12 lokaludvalg, der fungerer som bindeled og sikrer dialog mellem københavnerne i de enkelte bydele og politikerne på Københavns Rådhus.
 • Trafikhastigheder

  Data viser den maksimale hastighed et køretøj må køre med på den pågældende strækning i København samt evt. anbefalet hastighed.
 • Trafikskilte

  Trafikskilte i Københavns Kommune. Skiltekoderne i datasættet refererer til koderne i det vedhæftede skiltekatalog for Københavns Kommune. Skiltekoderne i kataloget følger...
 • Pladselementer

  Områder hvor der kan ansøges om hhv. stadeplads, udendørsservering eller arrangementer