4 datasæt fundet

Filtrér resultater
 • Områdefornyelse - projekter

  Fysiske anlægsprojekter ifm områdefornyelse inkl status for projektet.
 • Områdefornyelse

  Områdefornyelse er en helhedsorienteret lokal forankret indsats inden for et afgrænset område i byen. Indsatsen løber over fem år og har et primært fokus på løft af de fysiske...
 • Gårdhaver

  Karréer der har fået byfornyelsesstøtte til forbedring af gården, læs mere om Københavns Gårdhaver på kk.dk.
 • Byfornyelse

  Forbedring af boligkvaliteten i den eksisterende bygningsmasse. Støttet energirenovering og afskaffelse af kondemnable forhold (manglende toilet, bad og fjernvarme) i private...