Åbne data fra Københavns Kommune

På data.kk.dk kan du finde en række datasæt fra Københavns Kommune. Det er eksempelvis trafik, parkeringsforhold, byens fysiske infrastruktur, aktuelle aktiviteter i byens rum og meget andet.

- Projektet

Projektet omkring data.kk.dk er startet i 2013 og har til formål at åbne op for anvendelse af data fra Københavns Kommunens mange systemer. Projektet er p.t. forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen men portalen på data.kk.dk er hele Københavns Kommunes portal til åbne data.

Projektet er udpeget som 'fyrtårnsprojekt' under temaet 'Infrastruktur til fremtidens vækst (Smart city)' i Københavns Kommunes Budget '14 og er således en central brik i den samlede Smart City-dagsorden i København.

Fokus er p.t. at få udstillet en mængde forskelligartede datasæt, så vi kan afprøve portalens mange funktioner og skabe en velfungerende platform, der kan håndtere de mange forskellige former for data, som Københavns Kommunes systemer indeholder og skaber. Derfor tester vi også løbende forskellige former for integrationer til de bagvedliggende systemer, der føder data til data.kk.dk.

Aktuelt indeholder data.kk.dk kun data fra Københavns Kommune. Data.kk.dk har dog en naturlig kobling til en række øvrige aktiviteter i regionen, herunder Copenhagen Cleantech Clusters innovationsplatform for Smart City Digital Infrastructure. Dette innovationsudbud skal bl.a. skabe en bro mellem offentlig og privat data, så datasæt fra mange aktører kan kobles sammen i nye og spændende løsninger. Derfor deltager Københavns Kommune som aktiv part i innovationsudbuddet sideløbende med arbejdet omkring data.kk.dk, så det sikres at både offentlig og privat data kan komme i spil som fremtidens vækstmotor.

- Formidling og værdiskabelse

Sideløbende med etablering og kvalitetssikring af den tekniske platform vil vi arbejde for at data bringes i spil og skaber værdi. Det sker f.eks. gennem forskellige internt og eksternt rettede formidlingsaktiviteter og ved at vi fra projektets side engagerer os i de mange communities og hackathons, der finder sted i byen og regionen. Her kan du som borger, studerende, iværksætter eller etableret virksomhed arbejde sammen med f.eks. Københavns Kommune om at skabe spændende og brugbare løsninger for samfundet, for dig eller for din virksomhed.

- Øget fokus på data

Portalen og projektet fungerer også som platform for at øge viden om værdien og anvendelsen af (åbne) data internt i Københavns Kommune, som har mange spændende perspektiver. Derfor arbejder vi også på at skabe gode processer og værktøjer, der gør det enkelt at finde, kvalitetssikre og udstille data fra kommunens mange forskellige forvaltninger. Ligeledes vil der være fokus på, hvordan vi internt selv kan blive bedre til at anvende data.

- Teknik

Portalen er lige nu i beta, dvs. vi arbejder løbende på at forbedre både portalen og de forskellige former for data og informationer, der ligger på den. Beta betyder dog også, at du kan risikere, at vi justerer på opsætning, datasæt, metadata og lignende uden varsel, så kontakt os først hvis du ønsker at bruge datasæt i forretningsøjemed.

Portalen bygger på Open Source-softwaren CKAN fra Open Knowledge Foundation og vi bidrager løbende til udviklingen af softwaren med fejlrettelser og udvidelser.