Udlånsdata

Datasættet indeholder statistiske oplysninger om hvor og hvornår der har været udlån, fornyelser samt afleveringer af fysiske biblioteksmaterialer på Københavns biblioteker. Hertil er knyttet visse informationer om låner, såsom alder og bopælens rodenr. Udlån af e-resurser indgår ikke i dette dataudtræk. Datatrækket opdateres dagligt fra bibliotekssystemet.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen
Vedligeholdes af Henrik Guldborg
Birth Låners fødselsdato. Feltet kan være tomt.
Cat Lånerkategori.
Copyno Materialenummer.
Dato Dato og tidspunkt for hvornår transaktionen er fundet sted.
Fetchbranch Der er ikke indhold i dette felt.
Local Nr. på den skatterode, hvor låneren bor. Feltet kan være tomt. Feltindhold, som er tal over 396, er fejl.
Municipalno Kommunekode. Feltet kan være tomt.
Opdateringsfrekvens Udtræk fra bibliotekssystemet fortages dagligt kl. 19.00. Data overføres til data.kk.dk dagligt kl. 21.
Patronbranch Låners tilhørsfilial.
Periode 01-01-2014 – dags dato.
Place Hvor udlånet, fornyelsen eller afleveringen har fundet sted.
Sprog Engelsk (felter). Dansk (indhold).
Transtype 1 for udlån, 2 for fornyelse og 3 for aflevering.