Trafikhastigheder

Data viser den maksimale hastighed et køretøj må køre med på den pågældende strækning i København samt evt. anbefalet hastighed.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Farrah Printzlau
Vedligeholdes af Farrah Printzlau
Opdateringsfrekvens Sjældent
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Tilladelse til vejændring