Tællinger, løb

Antal løbere talt på en hverdag kl. 7-19 i begge retninger. (Number of runners counted on a weekday 7-19 in both directions)

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Åse Boss Henrichsen
Vedligeholdes af Åse Boss Henrichsen
Enhed Trafik