Bydele

Københavns Kommunes 10 bydele, anvendes blandt andet i forbindelse med byplanlægning.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Luís Cardador
Vedligeholdes af Luís Cardador
Opdateringsfrekvens Sjældent
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Afsnit 1