Monumenter der varetages og driftes af Teknik- og Miljøforvaltningen

Monumenter der varetages og driftes af Teknik- og Miljøforvaltningen. Omfatter ikke gravstedsmonumenter, men andre monumenter på kirkegårde. Indeholder oplysning om hvorvidt et monument er omfattet af graffitirenhold.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Driftsviden
Vedligeholdes af Jens Peter Munk
Opdateringsfrekvens Kvartalsvist
Datakvalitet Total ajourført
Datakvalitet note Der kan periodevis forekomme mangler i visse områder fx nye småanlæg/enkeltudskiftninger hvor det ikke er blevet tilpasset eller meldt ind.
Enhed Driftsviden