Arbejdstilknytning efter år, alder og køn

Arbejdstilknytning efter år, alder og køn i Københavns Kommune.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Lasse Meyer
Vedligeholdes af Lasse Meyer
Enhed Velfærdsanalyse
Aar År
Alderskat 1: 16-17 år, 2: 18-19 år, 3: 20-24 år, 4: 25-29 år, 5: 30-39 år, 6: 40-49 år, 7: 50-59 år, 8: 60-66 år
Arb_Tilknytning 1: Beskæftigede, 2: Arbejdsløse, 3: Uden for arbejdsstyrken
Bydel Byen er i dag opdelt i 10 bydel: 1=Indre By, 2=Østerbro, 3=Nørrebro, 4=Vesterbro/Kgs. Enghave, 5=Valby, 6=Vanløse, 7=Brønshøj-Husum, 8=Bispebjerg, 9=Amager Øst, 10=Amager Vest, 99=Udenfor inddeling http://www.kk.dk/da/om-kommunen/fakta-og-statistik/statistik-og-historie/saadan-er-byen-inddelt/bydele
Koen Køn: 1=Mand, 2=Kvinde
Opdateringsfrekvens Årligt
Personer Antal personer
Sidst opdateret 01.06.2014
Sprog Dansk
Tidsserie 1996-2013