Ensrettede gader

Vejmidter med information om ensretning. Ensretning følger digitaliseringsretningen. Midlertidige ensretninger f.eks. ifm. vejarbejder er ikke medtaget.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Farrah Printzlau
Vedligeholdes af Farrah Printzlau
Opdateringsfrekvens Halvårligt
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Tilladelse til vejændring