Befolkningen efter år, bydel, alder, køn og civilstand

Befolkningen efter år, bydel, alder, køn og civilstand i Københavns Kommune.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Lasse Meyer
Vedligeholdes af Lasse Meyer
Enhed Velfærdsanalyse
Aar År
Alder Alder pr. 01.01.
Bydel Byen er i dag opdelt i 10 bydele: 1=Indre By, 2=Østerbro, 3=Nørrebro, 4=Vesterbro/Kgs. Enghave, 5=Valby, 6=Vanløse, 7=Brønshøj-Husum, 8=Bispebjerg, 9=Amager Øst, 10=Amager Vest, 99=Udenfor inddeling http://www.kk.dk/da/om-kommunen/fakta-og-statistik/statistik-og-historie/saadan-er-byen-inddelt/bydele
Civst Civilstand: E=Enke/-mand, F=Fraskilt, G=Gift, L=Længstlevende partner, O=Ophævet partnerskab, P=Registreret partnerskab, U=Ugift. Fra 2009 er følgende kategorier lagt sammen E og L, F og O, G og P
Hjemmeside URL http://www.kk.dk/da/om-kommunen/fakta-og-statistik/statistik-og-historie
Koen Køn: 1=Mand, 2=Kvinde
Opdateringsfrekvens Årligt
Personer Antal personer
Sidst opdateret 01.04.2013
Tidsserie 1992-2013