P-Pladser, lastbiler nat

Datasættet viser strækninger hvor det er tilladt at parkere lastbiler om natten

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Søren Asp
Vedligeholdes af Søren Asp
Opdateringsfrekvens Sjældent
Datakvalitet Mangelfuldt
Datakvalitet note Datasættet er baseret på grundlag af skiltning og ajourføres på grundlag af beordringer og vejprojekttegninger
Enhed Vejændring