Luftforurening

Data måles med automatiske instrumenter og opdateres hver time.

Stofliste: NO2: Kvælstofdioxid, NOx: Kvælstofoxider, CO: Kulmonoxid, O3: Ozon, PM10: Partikler mindre end 10 µm *), PM25: Partikler mindre end 2,5 µm *), SO2: Svovldioxid, Ben: Benzen, Tol: Toluen.

Enheder: µg/m3, dog NOx: µg(NO2)/m3 og CO: mg/m3.

Data kontrolleres automatisk, men der er ikke foretaget afsluttende kontrol - der tages derfor forbehold mht. de nøjagtige værdier. Målt med: *) TEOM metoden.

Mere information kan findes hos Institut for Miljøvidenskab.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Kilde http://www2.dmu.dk/atmosphericenvironment/byer/forside.htm
Forfatter Faris Salim Abdali
Vedligeholdes af faabda@tmf.kk.dk
Opdateringsfrekvens Sjældent
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Mobilitet