Trafiktal

Tællesteder med data for den gennemsnitlige trafik på et helt døgn for både cykler og biler (såkaldt årsdøgnstrafik - ÅDT). (Counting locations with data for the average traffic on a full day for both bikes and cars (the calculated Annual Average Daily Traffic (AADT) for vehicles, bicycles and mopeds (AADT meaning the average traffic on a daily 24-hour basis throughout the year, including holidays and bank holidays)).

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Åse Boss Henrichsen
Vedligeholdes af Åse Boss Henrichsen
Opdateringsfrekvens Årligt
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Trafik