Symbol afmærkning på veje

Datasættet viser afmærkede symboler (f.eks. invalide symboler, cykel symboler, parkeringssymboler, m.m.på offentlige og private fælles veje

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Søren Asp
Vedligeholdes af Søren Asp
Opdateringsfrekvens Dagligt
Datakvalitet Delvist ajourført
Datakvalitet note Datasættet ajourføres løbende på grundlag af beordringer og indkomne projekttegninger
Enhed Vejændring