Almene boliger pr skoledistrikt

Antal almene boliger opgjort pr. skoledistrikt.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Maja Busck
Vedligeholdes af Andrew Simmons
Opdateringsfrekvens Årligt
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Almene boliger