Parkeringstællinger

Parkeringstællinger på veje/vejstrækninger foretages to gange i marts og oktober kl. 12, 17 og 22 i udvalgte områder. Parkeringsbelægningsprocenter beregnes udfra parkeringstællingerne.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Åse Boss Henrichsen
Vedligeholdes af Åse Boss Henrichsen
Opdateringsfrekvens Halvårligt
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Trafik