Borde og bænke

Master register der indeholder alle borde og bænke der driftes af Teknik- og Miljøforvaltningen - herunder bl.a. enkeltstående bænke, bænkeborde og borde og bænke hvorpå der udføres grafittirenhold.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Driftsviden
Vedligeholdes af Ulf Johannesson
Opdateringsfrekvens Månedligt
Datakvalitet Delvist ajourført
Datakvalitet note Der kan periodevis forekomme mangler i visse områder fx nye småanlæg/enkeltudskiftninger hvor det ikke er blevet tilpasset eller meldt ind.
Enhed Driftsviden