Genbrugsstation

Genbrugsstationerne i Københavns Kommune drives af Amager Ressource center. Ud over genbrugstationer, er der nærgenbrugsstationer, disse modtager ikke lige så mange typer affald som de andre genbrugsstationer, og der er ikke adgang med bil. Datasættet indeholder også information omkring byttestationer.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Anne Christine Eskildsen
Opdateringsfrekvens Halvårligt
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Bæredygtighed