Befolkning i København

Befolkningen efter roder, år, køn og alder

For inddeling af byen se http://www.kk.dk/da/om-kommunen/fakta-og-statistik/statistik-og-historie/saadan-er-byen-inddelt/roder og datasættet Roder

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Lasse Meyer
Vedligeholdes af Lasse Meyer
Enhed Velfærdsanalyse
Aar År
Alder Alder pr. 01.01.
Koen Køn: 1=Mand, 2=Kvinde
Opdateringsfrekvens Årligt
Personer Antal personer
Rode Byens inddeling i roder blev etableret i 1871 til brug for skatteopkrævning. Nu bruges roderne til forskellige andre administrative formål, hvor der ønskes en mindre inddeling end bydelsinddelingen. Der er knap 400 roder. Der foretages løbende mindre reguleringer af rodernes grænser i forbindelse med nybyggeri mv. http://www.kk.dk/da/om-kommunen/fakta-og-statistik/statistik-og-historie/saadan-er-byen-inddelt/roder
Sidst opdateret 01.04.2013
Tidsserie 1992-2013