Link til Københavnerkortet

URL: http://kbhkort.kk.dk/spatialmap?selectorgroups=overskrift_omkommunen+overskrift_erhverv+overskrift_borger+overskrift_brugbyen&mapext=712074.67054736+6170037.7017109+736650.67054736+6181788.1017109&layers=theme-startkort+theme-park-bevaringsvaerdige_traeer&mapheight=923&mapwidth=1925&label=&ignorefavorite=true&profile=ekstern

Fra datasæt-forklaringen

I Københavns Kommune er kriterierne for at et træ kan udpeges som bevaringsværdigt, at det er minimum 20 år gammelt og kan leve mindst 25 år mere på udpegningstidspunktet. Størrelse,...

Kilde: Bevaringsværdige træer

There are no views created for this resource yet.

Yderligere information

Felt Værdi
Format Link
Licens Andet (Åben)
formatLink
id46b4d092-1438-4f87-bf3b-8f158bfb76e9
package id9f7be016-51c3-4978-90ab-f98971213f30
revision idf7e77b1f-8bd8-4cf0-a176-aaf04b0eeeef
stateactive