Boldbaner

Master register der indeholder alle boldbaner der varetages af Teknik- og Miljøforvaltningen - vist som punkter.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Driftsviden
Vedligeholdes af Driftsviden
Opdateringsfrekvens Årligt
Datakvalitet Total ajourført
Datakvalitet note Der kan periodevis forekomme mangler i visse områder fx ved større byudviklingsprojekter over længere perioder.
Enhed Driftsviden