Lokalplaner

Lokalplan er betegnelsen på en type plan, som kommunalbestyrelser udarbejder for anvendelsen af et område.

I en lokalplan kan – og i nogle tilfælde skal – en kommunalbestyrelse fastsætte bindende bestemmelser for et (bestemt afgrænset) område.

Af data fremgår også byplaner ( betegnelse for lokalplaner Indtil 1977) og lokalplanforslag samt startredegørelse. Startredegørelser er forvaltningens indstilling til politikerne om igangsætning af et lokalplanarbejde

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Jonas Tesch Hallberg
Vedligeholdes af Jonas Tesch Hallberg
Opdateringsfrekvens Dagligt
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Byplan Nord