Daginstitutioner

Københavns Kommunes daginstitutioner: vuggestuer, børnehave, fritidsinstitutioner, klubber. Data hentes fra KKIW (Børne- og ungeforvaltningens fagsystem).

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Lars Østergaard
Vedligeholdes af laoest@buf.kk.dk
Opdateringsfrekvens Dagligt
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Digitalisering og IT - Adm. IT