Kajkant ejerforhold

Viser hvem kajkanten ejes af.

• Staten

• Privat ejer

• Københavns Kommune

• Forsvaret

• By og Havn

• Amager Strand

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Lars Anker Angantyr
Vedligeholdes af Tove K. Nielsen
Opdateringsfrekvens Sjældent
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Kommunal Udvikling