Fodgængerfelt afmærkning på veje

Datasættet viser afmærkede fodgængerfelter på offentlige og private fællesveje

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Søren Asp
Vedligeholdes af Søren Asp
Opdateringsfrekvens Dagligt
Datakvalitet Delvist ajourført
Datakvalitet note Datasættet opdateres løbende på baggrund af indkomne projektegninger
Enhed Tilladelse til Vejændring