Gårdhaver

Kommunalbestyrelsen kan for flere ejendomme træffe beslutning om tilvejebringelse af fælles friarealer og fælleslokaler i friarealet, herunder for ejendomme, der ikke indeholder beboelse når det er nødvendigt for at tilvejebringe tilfredsstillende opholdsarealer samt sikring af vedligeholdelse og drift af sådanne arealer.

Temaet viser også karreer hvor der er vedtagne byfornyelses- eller saneringsbeslutninger.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Annette Sønderby Jensen
Opdateringsfrekvens Sjældent
Datakvalitet Mangelfuldt
Enhed Byplan Nord