Miljøtilsynspligtige virksomheder

• Virksomheder med tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak,

• Virksomheder omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1,

• Virksomheder med miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens Kapitel 5

• Virksomheder som Virksomhedsområdet i Center for Miljø fører tilsyn med, men som ikke har en miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens Kapitel 5.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Vedligeholdes af Rasmus Rune Burmeister