Grundejerforening

En grundejerforening er en sammenslutning af grundejere i et bestemt område. Grundejerforeningen varetager grundejernes interesser, fx i forhold til kommunen i relation til vedligeholdelse af veje, ændringer i byplanen osv. Grundejerforeningen kan også stå for drift og vedligeholdelse af eventuelle private fællesveje, fællesarealer og fællesanlæg.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Inge Elvekjær
Opdateringsfrekvens Halvårligt
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Tilladelse til Vejændring