Gul afmærkning på veje

Gul afmærkning dækker over henholdsvis stiplet og fuld optrukken gul afmærkning (typisk på kantsten) og bruges til at markere henholdsvis parkerings- og standsningsforbud. I Bekendtgørelse om Vejafmærkning betegnes den ubrudte gule line som: ’T 61 Standsningsforbud’ og den stiplede for ’T 62 Parkeringsforbud’.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Søren Asp
Vedligeholdes af Søren Asp
Opdateringsfrekvens Dagligt
Datakvalitet Delvist ajourført
Datakvalitet note Datasættet ajourføres løbende på grundlag af indkomne beordringer og vejprojekttegninger
Enhed Vejændring