Link til Københavnerkortet

URL: http://kbhkort.kk.dk/spatialmap?selectorgroups=overskrift_omkommunen+overskrift_erhverv+overskrift_borger+overskrift_brugbyen+gronneomr&mapext=712074.67054736+6170037.7017109+736650.67054736+6181788.1017109&layers=theme-startkort+theme-park_ikoniske_traer_ekstern&mapheight=923&mapwidth=1925&label=&ignorefavorite=true&profile=ekstern

Fra datasæt-forklaringen

136 enkeltstående træer og 56 større trægrupper fordelt over hele byen har fået status som ikoniske træer. De ikoniske træer er udpeget som et led i Københavns Kommunes træpolitik for at...

Kilde: Ikoniske træer

There are no views created for this resource yet.

Yderligere information

Felt Værdi
Format Link
Licens Andet (Åben)
formatLink
idb8241c26-3044-4ab6-b2f6-95b1d781c309
package id5503ebd8-e51e-4f2c-94b5-2c6805a00a75
revision id3f34f0ae-87bf-4ea3-91a5-d7f3e3f9de94
stateactive