Karré

En karré er et område afgrænset af flere gader (nogen gange svarende til en boligblok). Er endvidere en underinddeling af roder. Karreer bruges ofte til statistiske og analytiske formål.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Luís Cardador
Vedligeholdes af Luís Cardador
Opdateringsfrekvens Sjældent
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Afsnit 1