Københavns Kommunes servicemål for trafikledelse 2014-2018

Som led i Københavns Kommunes ITS-program har Teknik- og Miljøudvalget den 22/9 2014 vedtaget servicemål for, hvor lang tid en tur gennem København må tage på cykel, i bus og i bil.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi