Kommuneplan 2015, Rammeområder

Kommuneplanen er den overordnede plan for byens fysiske udvikling.

Kommuneplanen skal indeholde hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen. Hovedstrukturen er de overordnede mål for byens udvikling og arealanvendelse. Målene omhandler bl.a. udbygningen i kommunen med boliger, arbejdspladser, trafikbetjening, energiforsyning, offentlig service og rekreative områder.

Retningslinjerne angiver administrationsgrundlaget for arealanvendelsen. Det er emner som f.eks. hvor forskellige byformål skal ligge, hvor trafikanlæg skal ligge samt at bevare kulturarv, landskab og natur.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Kilde http://kp15.kk.dk/
Forfatter Luís Cardador
Opdateringsfrekvens Aldrig
Datakvalitet Total ajourført