Kommuneplan 2015, Retningslinjer

Kommuneplanen er den overordnede plan for byens fysiske udvikling. Den består af visioner og politiske mål, retningslinjer samt rammer for byens udvikling.

Kommuneplanen skal indeholde hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen. Hovedstrukturen er de overordnede mål for byens udvikling og arealanvendelse. Målene omhandler bl.a. udbygningen i kommunen med boliger, arbejdspladser, trafikbetjening, energiforsyning, offentlig service og rekreative områder.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Kilde http://kp15.kk.dk/artikel/om-kommuneplan-2015
Forfatter Luís Cardador
Vedligeholdes af Luís Cardador
Opdateringsfrekvens Aldrig
Datakvalitet Total ajourført