Buslæskærme, punkter

Buslæskærme med angivelse af type.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Carina Skjold Thielsen
Vedligeholdes af Carina Skjold Thielsen
Opdateringsfrekvens Halvårligt
Datakvalitet Total ajourført
Datakvalitet note Der kan periodevis forekomme mangler i visse områder fx hvor der er i gangværende ombygninger af veje eller pladser.
Enhed Partnerskaber