Lokaludvalgsgrænser

I Københavns Kommune er der 12 lokaludvalg, der fungerer som bindeled og sikrer dialog mellem københavnerne i de enkelte bydele og politikerne på Københavns Rådhus.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Anne Christine Brøndum
Vedligeholdes af Luís Cardador
Opdateringsfrekvens Sjældent
Datakvalitet Total ajourført
Enhed Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg